~* __ *~

.۝❝❝۝.

ζζΨΏΨஇஇ₯ ΨΏΨζζ

! ⁄⁄ שσωσωש ⁄⁄

! ΞΞღღΞ܅Ξ

! ண₪ҖҖ₪ண 3

−‗ऊ_ऋँऋँ_ऊ‗−

!۩۞Ξ۝Ξ۞۩۩۞Ξ۝Ξ۞۩

! ஜ . ﬗm mﬗ . ஜ

!₪∫ ∫ ∫ ∫ ∫..∫ ∫ ∫ ∫ ₪≝

₪۩ ۞۞ ۩₪₪۩ ۞۞ ۩₪

! ܔ҉ೋܔணਿܔΞѽೋܔܔೋѽΞܔਿணܔೋ҉ܔ

҉ਿ●φ..φ●ੀ҉

₪Ξ_‗▫♫‗=‾‾=‗♫▫‗_Ξ₪

আωש ǁ[ઔ҉ਿআܔ. .ܔআੀ҉ઔ]ǁ שωআ

_-*㣙*-܅_

! წ℅ঔღঔੲੜੲੜঔღঔ℅წ

!ணೋ Ѿ҉ਿ‗φ φ‗ੀ҉Ѿ ೋண

₪₪₪₪

!ﭏЩ㙉Щﭏ

!_=㻱=

₪ ΦШφφШΦ ₪

!퇇 ღ....ღ

! Ξ₧₪₪₧Ξ √√

۩Ξ҈Ξ‗_Ψ‗__‗Ψ_‗Ξ҈Ξ۩

‗۩‗_‗ ‗_‗۩‗

! ҈۩҈ -D√−‗ ‗−√R- ҈۩҈ -

҉ਿ●φ..φ●ੀ҉

◊۩−‗‗−۩◊

҉ਿ●φ.㫫.φ●ੀ҉

₪ ∫∫ ∫∫ ₪≈≈₪ ∫∫ ∫∫ ₪

!√ღॐணॐೋॐண҉ ҉ ॐணॐೋॐணღ√

!۝௮ஹண۩₪㼙₪۩ணஹ௮۝

!ளஓ▇▃ ۝ஊஊ۝ ▃▂ளஓ

∫Ξ∫ ᆻᆻ|[]|ᆻᆻ ∫Ξ∫

ஹ๛ഝॢഖഐๅ๛.--.๛ഝഖॢഐๅஹ

! ண҉ணЩஇணਿ‗__‗ੀணஇЩண҉ண

ШΨψ−‗_ φ φ _‗−ψΨШ

∫Ξ ψψ Ξ ∫

۞ Җ ۞ Җ ⋘⋙ Җ ۞ Җ ۞

√ж Ξ₯₧ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ₧ ₯Ξ

ツ】ઇ需需ઇ【ツ

ॐண҈ண−‗__‗−ண҈ணॐ

!₪۩҈₪Ξ‗_∫∫_‗Ξ₪҈۩₪₡ॐআআ

! ॐख़ख़ღღॐख़ख़

[ 퇇 ணॐ−‗_ღღ_‗−ॐண 퇇 ]

₪▓Ξ❤Ξ−‗_ღღ_‗−Ξ❤Ξ二₪

ﬗ▁▂▃▅▆▇★☀二【】二☀★▇▆▅▃▂▁ﬗ

♂♂l|][Ξ▪‗__‗▪Ξ][|l♂♂

!๑⁄͡͡͡ ‗]ǁણಱಐ೩Ϡ₡

][..✔★★✔..][

₯ऒೋܓೋऒ₯ೋܓೋೋܓೋஊ₯ऒೋܓೋऒ₯

ਉ ಢ ೋΞ҉Ξ⅛⅛Ξ҉Ξೋ ಢ ਉ

ଫ Ώ√−‗__‗−√Ώ ଫ

Ϡ₡Ϡ₡ΞΞϠ₡Ϡ₡

۩ ۩||[−‗__‗−]|| ۩ ۩

௲ΞணௌஷஷௌணΞ௲

_‗আὡש ǁ[.თთ.]ǁ שὡআ‗_

₪ ҉ ][][ ҉ ₪

ǁ҈ǁǁǁ ǁǁǁ҈ǁ

√ Ξ−‗Ξ۩ஜஜ۩Ξ‗−Ξ √

--/㯫--

₪ ₪−‗__‗−Ξ₪ ₪

▌ ▌|[Ξ √√ Ξ]|▐ ▐

__

₪ҖΞШ ШΞҖ₪

₪₪ .㧉.₪₪

ז

∫Ξ ψ܅ψ Ξ ∫

♥ ۝ண√√ண۝ ♥

♠҈ஹஹஜஹஇ−۩۩−இஹஜஹஹ҈♠

ஹ۩۞۩ஹ●˘Ξ__Ξ˘●ஹ۩۞۩ஹ

ΞΞܯ−_ܻ_−Ш ΞΞ

ਊỘộ४܊ಱਲൂൂਲಱ܊४ộỘਊ

҉ ₪ ██ ₪ ҉

ೠ҉ܔѽೋѾഝ҉ഝ҉ਿ‗__‗ੀ҉ഝ҉ഝѾೋѽܔ҉ೠ

ணண ▓|[Ξ‗ஜϠ₡ஜ‗ܗΞ]|▓ ணண

][Ξ҉Ξ_‗−−‗_Ξ҉Ξ][

წღ ҈۩இ۩ਝ ਝ۩இ۩҈ღწ

ﬕ ൈೋ҉ೋ∫Ϡ₡Ϡ₡ೋ҉ೋൈ ﬕ

ண ҉||[]||҉ ண

Ξ ۩㙧۩܅ Ξ

∆●∕ ●∕ઔણǁǁણઔ●∕ ●∕∆

ﬗ Φ Ξ√.- -.√Ξ Φ ﬗ

|| ☼ж−‗__‗−ж☼ ||

۞ ண҉ண Ξ**Ξ ண҉ண ۞

Жஜ<√>Ϡ₡Ϡ₡<√>ஜж

ﬕ ೋ҉ೋ∫Ϡ₡Ϡ₡∫ೋ҉ೋ ﬕ

ਓ҉ ஹ ҉−‗ღღ‗−҉ ஹ ҉ਓ

ண ♣‗_Ξ‗__‗ܖΞ_‗♣ ண

ΞΩ►ΦΨфܻ㣫фΨΦ◄ΩΞ

žצּžצּ∫∫ฮ๘ૐֳֳૐ๘ฮ∫∫צּžצּž

ҖணҖϠ₡Ϡ₡ҖணҖ

Ϡ₡Ξ_‗‗_ΞϠ₡

∫ ∫∫ ∫ .∫ ∫∫ ∫

ண▓▓ண

Ϡ₡ ᆻ★★ᆻ Ϡ₡

₪ Ξ Ξ ₪

..√√..

წ℅ঔღঔੲੜੲੜঔღঔ℅წ

.Ξ♥◊◊♥Ξ.

ਓ҉ ஹ ҉−‗ღღ‗−҉ ஹ ҉ਓ

.--``--.

∫∫ॐ∫∫ﮯ∫ೋ∫ܔܔ∫ೋ∫ﮯ∫∫ॐ∫∫

█▓░▓█Δ█░▓██▓░█Δ█▓░▓█

๛๑ᇥฒ类ღღ类ฒᇥ๑๛

আक़ﬔΞ҈Ξ ਿ‗‗ੀ Ξ҈Ξﬔक़আ

ஹ ҉ ஹஹஹஹஹஹஹஹ ҉ ஹ

⋟★⋞۩Ξ ΞΞღღΞΞΞ۩ ⋟★⋞

₪ҖΞШ ШΞҖ₪

۩۝ணண۝۩

۩๗҈ ҈ ҈๗Ϡ₡Ϡ₡҈ ҈ ҈๗۩

∫∫

ਿ ●XΞ♥`..`♥ΞX● ਿ

ᆻ ҉ೋ∫Ϡ₡Ϡ₡∫ೋ҉ ᆻ

҈ஸௌோईϢΞϞϞӜ ӜϞϞΞϢईோஸௌ҈

۩ ∫Ξ∫∫Ξ∫ ۩

₪ ҉ ][][ ҉ ₪

۩۝۩ண√۩இஇ۩√ண۩۝۩

ஷ৴ ̅ *৲Ϡ₡₡ ৴ ̅ *৲ஷ

! ई⁄̃ ಈ|[□ܔܔ□]|ಈ 

ǁ ǁ|[ނൂ҉ൂഅտﬓઆ‗__‗આﬓտഅൂ҉ൂނ]|ǁ ǁ

! ҉യϠ₡യ҉҉യϠ₡യ҉

֌ ಈ|[□‗__‗□]|ಈ ֌

Ѿ๛๑ജఋϖשᄝ ǁǁ||ǁǁ ᄝשϖఋജ๑๛Ѿ

! ऊ۔ ̱ _ ̱ ־-۔ ͡ ־ƴ͡ ־.इइ

ೋໃ ಊ҈ [ங_‗ਉਉ‗_ங] ҈ಊ ໃೋ

௲ΞணௌஷஷௌணΞ௲

๗ลษหฮ๏๋๋๋๋๋๏๕๗ๆ๛ผ฿ญฐ๚םטּฏฒอฬ๘๔๒ขฏฐซ๛ ดณฒฃฬฤฏฐภพ๔

ൂઔ ₪҉ൂਿΞღϠ₡ Ϡ₡ღΞੀൂ҉₪ ઔൂ

҉௫ೋѪӝூѾѾூӝѪೋ௫҉

! ఖః_−ˉ‾‾ˉ

! ܉܈*܇܆܅

! ˉ‾ˉ־־ˉ‾ˉ־־ˉ‾ˉ҄ɿ.ӂӂ.

ೋ҉₡ॐૈೈ₡.ӂӂ.₡ૈೈॐ₡҉ೋ

Ξ₪Ϡ₡இஇϠ₡₪Ξ

Ӂ₡Ѫண.㸸.ணѪ₡Ӂ

๛ ﰟ|[]|ﰟ ๛

ǁ ǁ[ޞഅआޞਿ●‗‗●ੀޞआഅޞ]ǁ ǁ

ﬗআωשǁ҉ਿΞΞੀ҉ǁשωআ√

ணೋਿ‗_φφ_‗ੀ ೋண

Ϡ₡დํ[]़[]ํდ

҉ ҉

█ൂై卐ോ ాైϠ₡ైિૉϠ₡ై๖ ോ卐ైൂ█

〖턠╚▒█╗☆ண╰㋞㋞╮ண☆╚█▒╗턠

۝ஹΨஹ ஹΨஹ۝

ஙஇჯწܤ҉Ϡ₡҉ஆங ĩ ₫ΩϞŦ ஙஆ҉Ϡ₡҉ܤწჯஇங

Ϡ₡இЖж Ϡ₡ Ϡ₡ жЖஇϠ₡

●۩۝۩●●۩۝۩●

ღ ღ

۝۩۝♥♥۝۩۝

औखਉਐ₪₪ਐਉखऔ

۩۩^♠♠^۩۩

҂ॡकৡऔҳ₡۝ϠϠ۝₡ҳऔৡकॡ

ܔށܔށ

ઓ۝ஜ۩₪ჯჯ₪۩ஜ۝ઓ

OX.. ..X

ܔܛ৴ܔܛ৴

ਘआਘआஊೠೠஊआਘआਘ

Жஹ۝ இஇ ۝ஹ۝Ж

ҳ̸Ҳ̸ҳ ҳ̸Ҳ̸ҳ

₪][_ _][₪

√∜ॠकॠक∜√

][ ][

Ϡ₡ qtrҳҲҳ ҳҲҳqtr Ϡ₡

܊๖יּ۾՞ޏޭޏޭ՞۾יּ๕܊

ஊஅౠணடೠฐૠఎఎૠฐೠணடౠஅஊ

ஹღღ♥ღღღ♥ღஹ

۞۝இ㰻இ۝۞

₪۩₪₯ईई₯₪۩₪

♥۝♥ஐღ₯ॡϠ₡ 16Ϡ₡₯ॡஐღ♥۝♥

இककीჯ۩ჯकीकઋ ઋककीჯ۩ჯकीकஇ

ಫܔਇਊীֆϠ₡Ϡ₡ֆিਊਈܔಫ

żღǒღėżღǒღė

ఊధઋ۩۩ઋధఊ๛๒۝

წϠ₡҈փ҈წღწ҈փ҈Ϡ₡წ

⋆☰オ⋢ヺΩ❶ ❶Ωヺ⋢オ☰⋆

౪۝ औऌॠჯ ჯऌॠऔ ۝౪

□Ծ₡₡ஜஜ₡₡&Ծ

வணΨ |=- -=| Ψணவ

][Ξ҉Ξ_‗−−‗_Ξ҉Ξ][

㫅ܙ

҈ ೋ҉ೋ∫Ϡ₡&Ϡ₡∫ೋ҉ೋ ҈

ஹௌௌௌௌ ௌௌௌௌஹ

ᄽఔ ჱზ೫౫ఋ༰ᄽఋ౫೫ჱზ ఔᄽ

₪ ணжணжஇஇжணжண ₪

Ξ₡-_ _-₡Ξ

. .

*....*

∫∫ ∫∫ Ш.Ξ.ψ−‗()‗−ψ.Ξ.Ш ∫∫ ∫∫

ががﮧ৴ ̅ *৲.ღ˛ღϰ๏.˛.ϰ∫∫ﮧﮧﮧﮧ∫∫ϰ.˛. ๏ϰღ˛ღ.৴ ̅ *৲ﮧがが

∫ ∫҈∫ ∫∫ ∫҈∫ ∫

҉ ૐ-__-ૐ ҉

҈ இΞ−‗__‗−Ξஇ ҈

ೋೋΞ||Ξೋೋ

ஹஇ ஹஇ ஹஇ][][இஹ இஹ இஹ

שּׂஹжணணжஹשּׂ

ཡ ΞৣΞ √ ྀྀ√ ΞৣΞ ཡ

♠۩ஹஜ҈ Ϡ₡ೋணೋೋணೋϠ₡҈ஜஹ۩♠

ೋҖૐೋﬔ۝ೋೋ۝ೋﬔૐҖೋ

שּׂ ॐ−‗_∫ ∫[]∫ ∫_‗−ॐ שּׁ

ᆻ|[‾_‗ܖ־‗_‾]|ᆻ

♥♥_இணஇ∫∫‗√√‗∫∫இணஇ_♥♥

Ѿ.ೋܕ&&ೋ.Ѿ

Ш యআೋ ΞਐਛਛਐΞ ೋআయ Ш

∑ೋ |[]| ೋ∑

l||l*-_.._-*l||l

ஜ][‗−Ξ Ξ−‗][ஜ

₪₪..₪₪..₪₪

ΞΞ∫∫....∫∫ΞΞ

۩ ₪ ۝۞ ۞۝ ₪ ۩

√۩ ۩ஷணஷண. .ஷணஷண۩ ۩√

愕๛ோ๛๛๛๛ோ๛愕

ई⁄͡͡͡לϠ₡ईܔ ǁ|[ ]|ǁ ܔईϠ₡

ೠ҉ܔѽೋѾഝ҉ഝ҉ਿ‗__‗ੀ҉ഝ҉ഝѾೋѽܔ҉ೠ

۩۩

фξ҈ΨωღΩღღΩღωΨ҈ξф

ǁ―ˉ‾‾ǁǁ‾‾ˉ―ǁ

ௌௌௌௌஹௌௌௌௌ ௌௌௌௌஹௌௌஹௌ

ஊდდஊ

磾 綱

[][**][]

ΞΞ

! ●[] ●

Ϡ₡*-܅__-*Ϡ₡

! ઓ₧ ΞϠ₡‗●Χ҉҉Χ●‗Ϡ₡Ξ

ΞணணΞ−‗_xx_‗−ΞணணΞ

๛ॐ Ξਊ‗__‗ਊΞ ॐ๛

₪ ∫∫∫√۩ΞΞ۩√∫∫∫ ₪

๑ஐ◄▓▒--><--▒▓►ஐ๑

ணண ₡₡ ணண

{ {} }

ⁿ Ф ჶ_‗ஊஹண ΨਊਊΨ ணஹஊ_‗ჶ Ф ⁿ

☻_♂_۝_♂♫♪♂_۝_♂_Ψ

|[]|

∫∫ √√ ∫∫

ஹௌௌௌௌ ღ҈ღღ҈ღ ௌௌௌௌஹ

ᆻ ᆻ([Ϡ₡([])Ϡ₡])ᆻ ᆻ

ღ_−ˉ‾‾ˉ√‾ˉ−.ӂӂ.√

۩ ΞΞ ۩

₪ ணжணжஇஇжணжண ₪

._.㨨._.

][][

∫ இ ∫][][∫ இ ∫

_‗Ξ ॐ‗−ஜ‗__‗ஜ−‗ॐ Ξ‗_

◢█◣◢█◣◢█◣ ◢█◣◢█◣◢█◣

ਿ ●XΞ♥`..`♥ΞX● ਿ

▐▐▐ॣ আআ∫∫আআஇஇআআ∫∫আআ ॣ ▐▐▐

Ϡ₡ ۩۝۩Ϡ₡ 㙫 Ϡ₡۩۝۩ Ϡ₡

ண⋟★ΞΞΞ♣ღღ♣ΞΞΞ★⋞ண

ೋஅ҈₡҉̪̳ஊѾணॣணѾஊ̪̳҉₡҈அೋ

۩আ‗−۩۩−‗আ۩

۩ ۩Ξ. .Ξ۩ ۩

░Ξ₧۩Ξ Ξ۩₧Ξ░

▂▃▄▅▆▇█ℳ卍 ♥♠♠♥ 卍ℳ█▇▆▅▄▃▂

۩ ۩ |[]| ۩ ۩

ΞΞஊ ஊΞΞ

! അﬓ൩‗̱ ̱־-۔ǁ[Ϡॣ₡₡ॣϠ]ǁ

Ň 㶉 Ň

Ξ√Ξணண ҉҉ ணணΞ√Ξ

ઔൠೋੴತೊ್ೠჯ‗_ൈൈ_‗ჯೠತೊ್ੴೋൠઔ

இன₪xx₪

Ϡ₡ಞౠಞౠಞౠಞౠಞಞౠಞౠಞౠಞౠಞϠ₡

ৣˉ܅‗_●♥♥●_‗ܗˉৣ

Ш швυѕγ[˚˚]! ௨৴Ϡ₡ˉ*৲_]

▼▬█░▇▆▅▄▃▅▆▇░█▬▼

҉ਿ‗_Җ₡□□□₡₡□□□₡Җ_‗ੀ҉

ΞΞ

Ξ₯Ξ−‗ΞϠॣ₡Ϡॣ₡Ξ‗−Ξ₯

▒▐◘████▀Ѽ♫♥ √√ ♥♫Ѽ▄████◘▌▒

۝ ΞΞ ۝

՜՝‾ˉ৲־օօਞ৴־ˉ‾՜՝

◄☆▁▂▃▅▆█☰░▒ ▒░☰██▆▃▂▁☆►

۩ΨΨ۩ౠ҉ౠౠ҉ౠ۩ΨΨ۩

҈ ҉Ҳ‾ˉ−‗__‗−ˉ‾Ҳ҉ ҈

ೋ҉҉ೋ

℅ﬗﬖϮ‗__‗ܗϮﬖﬗ℅

҉ೋ−√‗_ܔ҉ ҉҉ ೋ҉−‗_√ܔ

҈ ҈҈ ҈

۩ஜ۩ஐ[]ஐ۩ஜ۩

₪ ζΩ۩۝۩﴾√√﴿۩۝۩Ωζ ₪

৹იщשּЩ|[.◦* *◦.]|Щשּщი৹

! ৣੲ೬ಖੜೋΞ♥Ξ♥ೋੜ೬ಖੲৣ

Ξ҈Ξ√‾‗‗‾√Ξ҈Ξ

..**..

҉ ҈ Ϡ₡−‗‗−Ϡ₡ ҈ ҉

φ‾*҈‗__‗−҈*‾φ

▪●□∫∫∫Φφ۩۩Φφ∫∫∫□●▪

ǁ ǁ|[ނൂ҉ൂഅտﬓઆ‗__‗આﬓտഅൂ҉ൂނ]|ǁ ǁ

ﬕ ௌΞΞௌ ﬕ

][Ξ҉Ξ_‗−−‗_Ξ҉Ξ][

₪ Ξ∫∫∫∫۞۩ΞΞ۩۞∫∫∫∫Ξ ₪

~(♥۩Ξ۩אΨΨא۩Ξ۩♥)~

! ღ_−ˉ‾‾ˉ√‾ˉ−.ӂӂ.√

ೋѾொೄீ҉ޞﬗޟൠௗ_‗‗_ௗൠޟﬗޞ҉ீೄொѾೋ

ק

Ξ‗_ΞΞ_‗ܫΞ

ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ

ﭏЩ㙉Щﭏ

퇇 퇇 퇇l[]1퇇 퇇 퇇

ஜ][‗−Ξ Ξ−‗][ஜ

۩۩₪ ﴾﴿ ₪

ღ−‗‗−ღ

! ∫_−‾‾∫Ξ‗__‗Ξ∫

৲‗৴ ̅ *৲!ܢ܌_‗৴ ̶ ̄̄

! √ॐணॐೋॐணॐೋ۝Ξ!Ξ۝ॐ√

! .㙫

! ]Ξ[_‗ܧψψ‗_]Ξ[

҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡ ҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡҉₡

ਐ−‗Ϡ₡_‗--‗_Ϡ₡‗−ਐ

‗_?[−‗‗−]?_‗

Xஇன₪னஇ▒▒இன₪னஇX

ǁ ǁ[ޞഅﬓआઔޞ҉ਿ‗__‗ੀ҉ޞઔआﬓഅޞ]ǁ ǁ

ǁ ǁ|[ނൂ҉ൂഅտﬓઆ‗__‗આﬓտഅൂ҉ൂނ]|ǁ ǁ

ૈॐਊૐ.~~.ૐਊॐૈ

ღ҉][ღ ღ][ ҉ღ

ޞઓೋऋक़ऋ҉ऋक़ऋֆ‗●●‗ֆऋक़ऋ҉ऋक़ऋೋઓޞ

][ੲੜঔღღঔੲੜ][

Ϡ₡. ್ೋ್ೋ.Ϡ₡

! 㣩

∫ ∫∫ ∫∫ ∫ Ш−‗__‗−Ш ∫ ∫∫ ∫∫ ∫

ϰ.˛.๏㙰๏.˛.ϰ

๛๑ജఋϖשᄝϠ₡ ǁǁ||ǁǁ Ϡ₡ᄝשϖఋജ๑๛

Ξ҈ΞѾ−‗ਊღღਊ‗−ѾΞ҈Ξ

! Ϡ₡҉ીДணϠ₡▪‗‗▪Ϡ₡ணДી҉Ϡ₡

!₡?ௌΞ҉ਿ‗__‗ੀ҉Ξௌ?₡

! √ღॐணॐೋॐண҉҉ ॐணॐೋॐணღ√

ൈઔൌೀ҈ਿჯ‗__‗ჯੀ҈ೀൌઔൈ

Ϡ₡Ξ‾▪‗__‗▪‾ΞϠ

Җ₡ணೋண−‗‗−ணೋண₡Җ

! ܧ__ܧ

₪۩҈₪Ξ‗_∫_‗Ξ₪҈۩₪₡ॐআআ

●ಈ ̶ ̷ಈೋೋ ღღ ೋೋಈ ̶ ̷ಈ●

ணௌணௌ๏.- -.๏ணௌணௌ

ண҉ഈ҈ѾӜѠ㫶ѠӜѾ҈ഈ҉ண

● ঄|[ೋી‗ − − ‗ીೋ]|঄ ●

ई‾־־−܅_‗ܕֺֺ‗_−־־‾ई

Ξ҈Ξ..Ϡ₡()Ϡ₡..ܫΞ҈Ξ

₡ Ξ҉ਿ‗__‗ੀ҉Ξ ₡

ॐண҈ண−‗__‗−ண҈ணॐ

! Զ Ξਙօ·΄'˚˚'΄·օਙΞ

҉ ǁǁ|[თღணணღთ]|ǁǁ ҉

ਊ҉Ξ‗__‗Ξ҉ਊ

ǁ҈ǁǁǁ .㸸. ǁǁǁ҈ǁ

! ೋਊೋΞ^−‗__‗−^Ξೋਊೋ

҉ਿ−ψ₡௬φ−‗‗− φ௬₡ψ−ੀ҉

₪❤][√口..✔★★✔..口√ ][❤₪